E-business - E-commerce - E-handel - Rapport - E-business Rapport - Rådgivning - Rådgivning om E-handelE-business

E-business bidrager til positiv bundlinie og skaber vækst. Du kan gratis modtage denne interessante e-business rapport, der giver gode argumenter for ibrugtagning af e-business - link til bestilling af gratis e-business rapport nederst på siden.

Kort resumé af e-business rapporten (få tilsendt gratis e-business rapport i pdf her)
Denne e-business rapport kortlægger og analyserer en række virksomheders e-businessaktiviteter. Der fokuseres i særlig grad på de eksterne kunderelaterede e-businessaktiviteter. Som basis for rapportens analyser er der gennemført interview med 32 videnintensive virksomheder inden for industri, handel, it og transport. De 32 virksomheders udsagn om egne e-businessaktiviteter er anvendt som udvælgelseskriterium for uddybende cases med 13 virksomheder. Alle 13 cases præsenteres i rapporten.

Blandt de 32 virksomheder og de 13 casevirksomheder, er der fundet nogle positive sammenhænge mellem e-businessaktiviteter, og overskud samt vækst i virksomhederne.Disse sammenhænge bliver der redegjort for i e-business rapporten - her nogle uddrag fra rapporten:

E-business bidrager til positiv bundlinje
På baggrund af en dataanalyse af de 32 virksomheder, som alle er overvejende B2B virksomheder, fremgår det, at jo højere overskud, som kan dokumenteres i virksomhederne, i desto større grad har disse virksomheder e-businessaktiviteter, der omfatter en udbygget e-handelskanal, 24/7 kundeadgang, systematisk allokering af ressources til itkompetenceudvikling og høj dokumenteret implementeringsperformance.

E-business skaber vækst og øger markedsandele
Uddybende virksomhedscases i rapporten understreger desuden, at e-businessaktiviteter, som retter sig mod at styrke kunders anvendelse af online salg og rådgivning har muliggjort dels en markant vækst i e-handlen, dels erobring af markedsandele for de pågældende virksomheder. E-business er dermed en central vækstdriver, som har styrket de pågældende virksomheders overskud ved at sikre en styrket konkurrenceevne på kernemarkeder.

E-business skaber opbrud i branchestrukturen
E-business bliver omdrejningspunkt for et opbrud i de gamle brancheopdelinger mellem industri, service og handel. Vore cases understreger, at industrivirksomheder outsourcer indkøb til handels- og grossistvirksomheder eller outsourcer egen lagerstyring til grossistvirksomheder.

E-business er core business
Virksomhedernes rolle som e-businesspionerer bliver efterhånden erstattet af en mere gængs position og terminologi: Virksomhederne tilstræber at blive pionerer i innovation, herunder at udvikle nye e-businessbaserede måder at skabe vækst gennem tætte netværksbaserede relationer til kunderne. På denne måde er e-business blevet core business i rapportens virksomheder.

E-business med kundefokus
Informationsteknologien udvikler sig til mere rendyrket interaktionsteknologi, som fremmer kommunikation mellem kunden og virksomheden ved at dele oplysninger, indsamle feedback og modtage/give rådgivning. Med henblik på at sikre succes af kundefokuserede e-businessprojekter, skal virksomheder styre deres udvikling ved hjælp af en ny, simpel kundeorienteret it-governancemodel.

E-business 2.0
Casevirksomhederne i denne rapport er alle kommet langt i forhold til at realisere mulighederne inden for e-businessfeltet. Der er dog fortsat betydelige områder, som kan forbedres og potentialerne er store. Disse understreges ved at betragte globale tendenser på området illustreret ved internationale virksomheder Procter & Gamble og United Parcel Service, som begge har arbejdet med e-business gennem en længere årrække, og derfor har haft muligheden for at udvikle deres kompetencer inden for området til et meget højt niveau.

Sådan kommer du videre med e-business, e-commerce, og e-handel ...

Ønsker du rådgivning omkring dine e-business muligheder b2b b2c, og hvordan e-business kan bidrage positivt til jerees forretning og vækst - så kontakt os her for et møde.

Få tilsendt gratis e-business rapport i pdf her.

E-business - Løsninger - E-commerce - E-handel - Rapport - E-business Rapport - Rådgivning - Rådgivning om E-handel