Digital Analyse, Parathed og Digital Sandbox

Vi tilbyder virksomheder en digital analyse, der belyser virksomhedens afkast, parathed, samt hvilke konkrete værdiforøgelser eller -forringelser digitalisering vil medføre for virksomheden. Herunder belyser vi hvilke konkrete digitale løsninger og processer der vil kunne forbedre jeres forretning pr. afdeling og for hele virksomheden, omsat til kroner og øre. Vores digital analyse giver et fantastiske beslutningsgrundlag for ledelsen.

Invester i digitalisering før konkurrenterne - undgå den negative spiral
Digitalisering skaber ofte værdi, og hjælper med at fastholde medarbejdere og kunder, og de forbedrede arbejdsprocesser skaber ofte større overskud. Det kan ofte svare sig at komme igang med digitalisering, før konkurrenterne og mens virksomheden har handlekraft.

Kun 7% af alle danske virksomheder har udviklet digitale forretningskoncepter og digitale strategier, og kun 76% bruger udelukkende digitale løsninger til basale funktioner eller i begrænset omfang. 33% af alle danske virksomheder mangler kompetencer til at tænke IT ind i forretningsudvikling, og 40% er meget usikre på det afkast, de kan forvente ved at investere i IT.

Digital analyse, parathed, digital sandbox, afkast, digitalisering, bureau, København, Danmark

Få afklaring omkring jeres afkast ved digitalisering 
Anvend vores kontaktformular. Derefter ringer en konsulent til dig med vejledning om vores digitale analyser og priser, samt hvordan vi kan hjælpe med at synliggøre din virksomheds afkast, værdiforøgelse eller -forringelse ved digitalisering. Vi kontakter dig inden for 30 minutter efter at du har sendt din forespørgsel.

Læs også om digitalisering og rådgivning


Typen af rådgivning, løsninger eller support 


____________________________________________________________________________________________________
Udvalgte referencer:
TURNER & KO referencer globalt - Digital Analyse - Analyse af Digital Parathed - Digital Sandbox - Afkast Digitalisering - København - Aarhus - Danmark